Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Gminy Goleszów

W strefie usług elektronicznych mogą Państwo uzyskać:

 • Dostęp do informacji publicznych przechowywanych w bazach Urzędu takich, jak informacje o planie i wykonaniu dochodów i wydatków budżetu, informacje o mieniu gminy i innych - dostęp ten nie wymaga rejestracji.
 • Dostęp do informacji o stanie spraw oraz zobowiązaniach podatkowych i opłatach Państwa oraz osób fizycznych i prawnych, które Państwo reprezentują, jak również informacji z innych rejestrów urzędu - dostęp ten wymaga rejestracji i uwierzytelnienia.
 • Możliwość elektronicznej realizacji płatności zobowiązań wobec Urzędu  
 • Dostęp do formularzy elektronicznych usług udostępnianych przez Urząd
 • Dostęp do innych usług elektronicznych świadczonych przez administrację publiczną różnych szczebli.

Rejestracja:

 • Dostęp do danych o stanie Państwa spraw, zobowiązaniach podatkowych i opłatach, oraz niektórych, związanych z Państwem, wpisach w rejestrach prowadzonych przez Urząd jest możliwy po dokonaniu rejestracji.
 • Rejestracja wymaga posiadania konta na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP .
 • Jeżeli masz już konto na platformie ePUAP, to wypełnij i złóż "Wniosek o konto na platformie eUrząd"  podpisując go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym . Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP, to możesz założyć je tutaj .

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Wójt Gminy Goleszów przekazuje poniższe informacje:
 
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych poprzez platformę eUrząd jest Wójt Gminy Goleszów. Dane kontaktowe: 43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5, e-mail: urzad@goleszow.pl,tel. 334790510.
  • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5, e-mail: iod@goleszow.pl, tel. 334790510 w.40.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z usług elektronicznych Gminy Goleszów poprzez platformę eUrząd i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z platformy eUrząd, a następnie zgodnie z instrukcją archiwalną.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.
  • Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania brak będzie możliwości założenia dla Pani/Pana konta na platformie eUrząd.


  Więcej informacji o strefie usług elektronicznych (platformie eUrząd) uzyskają Państwo wybierając opcję Pomoc z menu.

  Logo Uni Europejskiej z opisem