Usługi elektroniczne

Pojedynczy Punkt Kontaktowy

Pojedynczy Punkt Kontaktowy jest portalem dla przedsiębiorców i osób, które chcą założyć działalność gospodarczą. Umożliwia on zapoznanie się z procedurami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także pobieranie wniosków do samodzielnego wypełnienia.


Zakładanie działalności gospodarczej

Złożenie wniosku w trybie anonimowym wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.


Wyszukiwarka podmiotów z KRS

Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie danych o przedsiębiorcach, stowarzyszeniach i fundacjach zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Wyszukiwarka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Wyszukiwarka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Aplikacja mobilna:

Poniżej znajdują się odnośniki do aplikacji mobilnej na platformy Android oraz IOS.

Logo Uni Europejskiej z opisem