Usługi elektroniczne

Stan zobowiązań i płatności

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do danych o stanie zobowiązań podatkowych lub też zapłacić za nie, należy przejść do zakładki Twoje dane i zalogować się do systemu.


Elektroniczne deklaracje i informacje podatkowe

Jeżeli chcą Państwo złożyć formularz deklaracji lub informacji podatkowej, to mogą to Państwo zrobić w pełni elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Poniżej znajdują się odnośniki do wszystkich elektronicznych formularzy, które zostały udostępnione na niej przez Gminę.

Deklaracje i informacje, muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Logo Uni Europejskiej z opisem